Om elkaar beter te begrijpen; de Entente Cordiale in de Stille Zuidzee…

For an English version scroll down
nhb3.jpg

Op 8 april 1904 sloten het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland en de Franse Republiek 4 verdragen om zo tot de bekende Entente Cordiale te komen. Naast regelingen en verklaringen betreffende de wederzijdse claims en acties op en naar Egypte, Marokko, Newfoundland, Centraal Afrika en het aanstellen van consuls te Saint Pierre (in het Franse Saint Pierre et Miquelon) en Newfoundland (in St-Johns) werden ook afspraken gemaakt met betrekking tot de invloed van de twee staten in enerzijds Siam, het huidige Thailand en anderzijds een kleine archipel in het zuiden van de Stille Oceaan; de Nieuwe Hebriden.

Met betrekking tot Siam overeenkwamen dat geen van beide staten delen van Siam daadwerkelijk in bezit zou nemen. De territoriale integriteit van het land werd als het ware bewaard als buffer tussen het door Frankrijk gecontroleerde Indochina en het Brits-Indische keizerrijk, dat via zijn Birmaanse provincies aan Thailand grensde. Ten overstaan van de Nieuwe Hebriden kwam men echter niet tot een dergelijke deal. De Nieuwe Hebriden waren ook geen land in de Westfaalse betekenis van het woord. Er was geen inheemse staat voor handen zoals die in Siam er wel was. Logischerwijs was het voor beide staten makkelijker deze archipel te bezetten en onder controle te brengen. Toen bleek dat geen van beide partijen, onder invloed van lokale belangengroepen zoals Australische en Franse (vanuit Nieuw Caledonië) handelaars, de eilanden aan de andere wilde laten, werkte men een regeling uit die in 1904 leidde tot het zogenaamde Condominium van de Nieuwe Hebriden.  

De Entente, wat zoveel betekende als het komen tot een verstandhouding en dus niet tot een formele alliantie, die voornamelijk ingegeven was door politieke gebeurtenissen in Europa, leidde in deze uithoek van de Stille Oceaan tot het ontstaan van een haast tot de verbeelding sprekende administratie. Zowel Frankrijk als Groot-Brittannië oefende formeel de soevereiniteit uit over het gebied en richten allebei een complete koloniale administratie in het gebied op. Fransen werden bestuurd door de Franse administratie, Britten door de Britse. Europeanen met een andere nationaliteit en de Ni-Vanuatu, die de eilanden al eeuwen bewoonden, hadden de keuze. Of ze vielen onder Brits bestuur of onder het Franse. Al kan men natuurlijk vragen stellen bij deze keuze. De Ni-Vanuatu hadden niet om het Condominium gevraagd.

Meer dan 70 jaar, van 8 april 1904 tot 30 juli 1980 toen de archipel onder de naam Vanuatu onafhankelijk werd, functioneerden twee volledige administraties naast elkaar als een gevolg van vroeg 20ste eeuwse politieke belangen en afspraken. Met de onafhankelijkheid van Vanuatu in 1980 kwam hieraan een einde. Anno 2007 resten er nog maar weinig overblijfselen van regeling. Tenzij de vele prachtige postzegels die door de autoriteiten onder het regime van het condominium uitgegeven werden. De bovenstaande is een van de eerste die in het gebied uitgegeven werd, in 1908. Tot  1911 gaf iedere administratie verschillende zegels uit. Vanaf 1911 echter werden door beide diensten dezelfde zegels gebruikt. Of toch niet? De bekende kroningsuitgifte naar aanleiding van de kroning van Elisabeth II in 1953 werd echter enkel in het Engels uitgebracht. De uitzondering bevestigd nu eenmaal de regel…

——————

For a better understanding; the Entente Cordiale in the South Pacific… 

On April 8th 1904 the famous Entente Cordiale was formed by the United Kingdom of Great Britain and Ireland and the French Republic by signing four treaties with regard of their mutual claims and ambitions in Egypt, Morocco, Newfoundland and Central Africa. Besides agreements on the appointment of consuls at Saint Pierre (in the French controlled Saint Pierre and Miquelon) and Newfoundland (at St-Johns) the two countries also made arrangements regarding their spheres of influence in Siam, currently Thailand and a small archipelago in the South Pacific: the New Hebrides.  

In the Siamese question both parties agreed not to take any part of the country in possession. The territorial integrity of Siam thus was saves to serve as a sort of buffer state between the French controlled Indochina and the British Indian empire which, by its Burmese provinces, also bordered with Siam. With regard to the New Hebrides however no such a deal could be closed. On one side, the New Hebrides weren’t a state as Siam so it would be relatively easy for a European power to take them into possession. Both powers at home however were under heavy pressure of interest groups to not to cede the islands to the other. Australian and French traders (based in New Caledonia) set pressure on their respectively governments not to give up their claims on the islands. In an effort to come to an agreement, Britain and France came up with and agreement which led to the creation of the so called Condominium of the New Hebrides.  

The Entente, which means an understanding and not a formal alliance, which was the result of mainly European political events in this far corner of the world gave birth to a more then breathtaking administration. As both France and Great Britain exercised full sovereignty they both separately organised a complete colonial administration in the archipelago. French settlers were governed by the French administration, British ones by the British. Europeans, other then French of British, and the local Ni-Vanuatu could choose which administration they wanted to be governed by. Although, one could question this privilege to choose. The Ni Vanuatu never asked for the Condominium in the first place.

For more then 70 years, for April 8th 1904 up to July 30th 1980, when the archipelago gained independence as Vanuatu, two complete separate administrations functioned next to each other, each governing the same territory as a result of early 20th century political interests and agreements. Vanuatu’s independence in 1980 ended all of this and in 2008 not much is left of the this special administrative organisation. Except of the many beautiful stamps that were issued by the Condominium authorities. The above example was one of the very first to be issued for the territory, in 1908. Until 1911 both administrations issued separate stamps. From 1911 on however, both administrations issued the same stamps, only differing the usage of language. Or didn’t they. On occasion of Queen Elisabeth II’s coronation a rare exception was made. The famous coronation issue, which was issued by British hold possessions all over the world, was issued in the Condominium in an English version only.

Advertenties

Tags: , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: